Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Affald, vand og spildevand
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Affald
Vand
Spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Affald, vand og spildevand


Kommunalbestyrelsen fastlægger og fastholder rammerne for borgere og virksomheders forsyning med drikkevand, afledningen af spildevand og håndteringen af affald. Dette sker blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af vandforsyningsplan, spildevandsplan og affaldsplan samt i forbindelse med varetagelse af myndighedsopgaverne i tilknytning hertil.

Kommunalbestyrelsen udlægger områder til badeformål og fører tilsyn med henblik på at fastlægge badevandskvaliteten og på at sikre, at badevandet ikke er forurenet.

Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S varetager driften indenfor vand, spildevand og affald. Selskabet er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune og løser på vegne af kommunalbestyrelsen driftsopgaverne på forsyningsområdet kompetent og på et miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt grundlag.

 

 


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk