Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Befolkning og boliger
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Befolkning og boliger

På denne side kan du læse om:

 

Befolkningen

Befolkningssammensætningen ændres

Vækst i bydelene

Boligerne

 

 

Befolkningen

Kommunens folketal faldt jævnt i perioden 1965-89 fra ca. 65.000 til godt 49.000. Folketallet steg dog lidt i 1971 på grund af et stort boligbyggeri året før. Efter en periode med en negativ eller meget lille nettotilflytning, bl.a. som følge af den generelle finanskrise med effekt på boligmarkedet, var der i 1990 en lille stigning i folketallet, så der i 2009 var 51.533 indbyggere i kommunen. Med vedtagelsen af GRØNT LYS er der sendt et politisk signal om, at der skal skabes mere liv i byen bl.a. ved at opføre nye boliger. Det vil, ifølge kommunens befolkningsprognose, betyde, at folketallet kan forventes at stige med godt 11 procent i perioden fra 2013 til 2024 til omkring 60.000 indbyggere. Dette er udregnet på baggrund af et skøn over boligerne i kommunens planlagte boligprogram og de strategigodkendte projekter, herunder byggeriet på Kanalvej, strategien for kollegier og forskerboliger og forslaget til anvendelse af dele af arealet ved Trongårdsvej til boliger. Der må påregnes en usikkerhed i forhold til det præcise opførelsesår, antal boliger og boligtype.

Befolkningssammensætningen ændres

Boligudbygningen og øvrige tendenser forventes at medføre nedenstående ændringer i befolkningssammensætningen i kommunen.

Scenario 1
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0 år
499
525
539
537
540
548
572
601
629
655
679
700
721
0-5 år
3.666
3.733
3.713
3.681
3.615
3.578
3.622
3.682
3.761
3.870
3.998
4.141
4.286
6-16 år
7.151
7.255
7.391
7.509
7.662
7.782
7.767
7.768
7.780
7.760
7.758
7.736
7.743
17-24 år
5.422
5.542
5.704
5.795
5.824
6.236
6.758
6.833
6.709
6.682
6.537
6.471
6.418
25 - 64 år
26.702
26.815
27.081
27.297
27.519
27.775
28.123
28.322
28.626
28.826
29.093
29.265
29.397
65 - 79 år
6.657
6.913
7.117
7.271
7.428
7.586
7.753
7.940
8.074
8.224
8.382
8.515
8.641
80 - 84 år
1.652
1.534
1.427
1.371
1.341
1.339
1.352
1.377
1.402
1.429
1.442
1.512
1.599
85 - 99 år
2.004
2.048
2.069
2.063
2.031
1.998
1.946
1.883
1.842
1.810
1.781
1.764
1.756
0 - 99 år
53.254
53.840
54.501
54.985
55.422
56.295
57.320
57.806
58.195
58.601
58.990
59.405
59.840
Årlig vækst
 
     586
     661
     484
     436
     873
  1.025
     485
     398
     406
     389
     415
     435

 

Vækst i bydelene

Udviklingen i folketallet i de enkelte bydele er forskellig. I Lyngby forventes folketallet at stige kraftigt med 22 procent, i Ulrikkenborg med 16 procent, i Hjortekær med godt 12 procent, i Virum med godt 5 procent, i Sorgenfri med godt 4 procent, i Lundtofte med godt 4 procent og i Taarbæk med godt 2 procent. Udviklingen i bydelene afspejler den planlagte byfortætning i Kgs. Lyngby samt den almindelige til- og fraflytning fra kommunen.

Boligerne

Der er 27.195 boliger i Lyngby-Taarbæk Kommune opgjort pr. 1.1.2013. Heraf er 11.251 parcel- og rækkehuse, 14.467 etageboliger, 1.451 kollegieboliger og 26 døgninstitutionspladser. 66,6 % af boligerne er opført før 1960.

Universitet og uddannelsesinstitutioner melder om mangel på små, billige boliger i Lyngby. Danmarks Tekniske Universitet og Lyngby-Taarbæk Kommune har på den baggrund udarbejdet en fælles boligstrategi for studerende og forskere i Vidensbyen. Den indeholder en aftale om, at der skal opføres 1.200 kollegieboliger i Kgs. Lyngby inden for fem år. Den kommende bydel på Kanalvej forventes at bidrage til denne vækst med 3-400 nye boliger. Der arbejdes også for at skaffe boliger til ca. 300 studerende og forskere i eksisterende udlejningsboliger.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk