Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Bydele Lundtofte
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Lyngby
Ulrikkenborg
Sorgenfri
Virum
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk
Landskab
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Lundtofte


Fra tidlig tid har der været tradition for erhverv i Lundtofte, hvor mølleindustrierne har været starten på denne erhvervsudvikling. Ud over to større erhvervsområder består Lundtofte af parcel- og rækkehuse samt enkelte større etageboligbebyggelser; for eksempel Lundtofteparken og Mølleåparken. Lundtofte Landsby ligger omkring et gadekær.

I Lundtofte er handelen koncentreret i de to lokalcentre med dagligvarer; Lundtofteparken og Brede Torv. Derudover findes der i Lundtofte enkelte lokale butikker.

Lundtofte er velforsynet med boliger for ældre, plejeboliger og faciliteter for ældre. Den kommunale ældreomsorg varetages fra områdecentrene Bredebo og Lystoftebakken og lokalcenter Borrebakken. Områdecenter Lystoftebakken, der ligger i Brede-Ørholmkvarteret, servicerer hele kommunen.

Der findes inden- og udendørs idrætsfaciliteter i Lundtoftehallen og de tilhørende idrætsanlæg samt på Lundtofte Skole og Brede Boldbaner.

Ud over nærheden til Mølleådalen og de grønne områder omkring Gadekæret er der park- og fritidsområderne Runde Bakke, Borrebakken og Troldehøj.


 


Lundtofte har 6.000 indbyggere.

 


Der skal ved ny bebyggelse tages særlige hensyn til sigtelinier fra Eremitageslottet i Dyrehaven. 


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk