Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Bydele Lyngby
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Lyngby
Ulrikkenborg
Sorgenfri
Virum
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk
Landskab
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Lyngby


Lyngby grænser mod vest op til Mølleådalen og Sorgenfri Slotspark og mod øst til Ermelundskilen. Der er flere parker og grønne områder i Lyngby.

Lyngby består af seks kvarterer: Jægersborgvej, Fortunbyen, Fuglevad, DTU, Stadion og Kgs. Lyngby, som er Lyngbys centrale kvarter, og har sin egen beskrivelse i afsnittet om byudvikling. For yderligere detaljer om Kgs. Lyngby se Byudvikling > Kgs. Lyngby.

Lyngby voksede op omkring et vadested ved Mølleåen. Den ældste landsby lå omkring kirken og Lyngby Kirkestræde. I 1600-tallet voksede landsbyen op af bakken til den nuværende placering populært kaldet Bondebyen.

Lyngby består primært af villaer og etageboliger.

DTU i den nordlige del af Lyngby er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation. Du kan læse mere om DTU på deres hjemmeside. 

Lyngby har ud over selve Kgs. Lyngby et bydelscenter med dagligvarebutikker på Lyngbygårdsvej. Derudover er der flere lokale butikker.

Lyngby er godt forsynet med ældreboliger. Ældreomsorgen varetages af områdecentrene Møllebo og Baunehøj.


 


Lyngby har 11.600 indbyggere.

 


Der skal ved ny bebyggelse tages
særlige hensyn til sigtelinier fra
Eremitageslottet i Dyrehaven.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk