Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Bydele Sorgenfri
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Lyngby
Ulrikkenborg
Sorgenfri
Virum
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk
Landskab
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Sorgenfri


Sorgenfri består primært af boliger med mange parcel- og rækkehuse samt etageboliger, fortrinsvis i Sorgenfrivang og Virumgård. Der findes få mindre erhvervsområder i Sorgenfri.

Sorgenfri har en bymidte omkring Sorgenfri Station. Centret er ikke fuldt ud velfungerende. Der er behov for et større og ikke mindst bredere udbud af dagligvarer, og der arbejdes derfor med en helhedsplan for området. Kommuneplanen giver mulighed for en udvidelse af butiksarealet. Butikkerne i centret er adskilt af Hummeltoftevej. Afstanden mellem butikkerne er en af hindringerne for en god udvikling af centret. Udover butikkerne i bymidten findes der en del lokale butikker i Sorgenfri.

I det grønne område på Virumgård findes tre fodboldbaner, der har stiforbindelse til idrætspladsen ved Hummeltofteskolen og tennisanlægget ved Kaplevej.

Sorgenfris ældre borgere betjenes af områdecenter Virumgård.

Sorgenfri ligger midt i nogle af kommunens store landskabstræk; Lyngby Åmose, de åbne arealer ned til Furesøen, Sorgenfri Slotspark og Frilandsmuseet.


 


Sorgenfri har 6.500 indbyggere.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk