Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Bydele Taarbæk
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Lyngby
Ulrikkenborg
Sorgenfri
Virum
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk
Landskab
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Taarbæk


Fiskerlejet Taarbæk opstod i 1600-tallet omkring Taarbækkens udmunding i Øresund. Fra midten af 1800-tallet blev Taarbæk desuden landliggerby med sommerudlejning af værelser til Hovedstadens borgerskab. En del af de gamle fiskerhuse eksisterer endnu, og den senere udbygning specielt omkring og syd for havnen, er sket med tæt bebyggelse på små grunde.

Byen er fuldt udbygget og en yderligere udbygning kan kun ske ved fortætninger.

Handelen i Taarbæk er baseret på nogle få lokalbutikker, og der forventes ikke større udvidelser indenfor dagligvareforsyningen.

I Taarbæk findes beskyttede boliger, men ingen plejehjem. Den kommunale ældreomsorg varetages fra områdecenter Baunehøj (i Lyngby) og fra lokalcenter Taarbæk, der ligger i Bindesbølls Hus, Taarbæk Strandvej 82.

Beliggenheden ved Øresund, Taarbæk Havn og jollehavnen giver gode betingelser for badning og forskellige former for vandsport.

I Cottageparken er der tennisbaner med tilhørende klubhus, og ved Trepilelågen ved Dyrehaven findes fodboldbaner med tilhørende klubhus. Skolens gymnastiksal benyttes til forskellig idræt uden for skoletiden.

Med Dyrehaven, Springforbi, Cottageparken og Øresund ligger Taarbæk omgivet af store landskabelige værdier. På Taarbæk Strandvej findes desuden et mindre fredet parkområde.


 


Taarbæk har 1.500 indbyggere.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk