Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Bydele Virum
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Lyngby
Ulrikkenborg
Sorgenfri
Virum
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk
Landskab
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Virum


Virum har sit udgangspunkt i landsbyen, der genkendes i Virumstræde og Virumgade med gadekæret. De fleste af Virums boliger er opført i perioden fra slutningen af 1930'erne til begyndelsen af 1970'erne og består overvejende af parcelhuse. Omkring Virum Station er der en del etageboliger, mens der øst for Kongevejen er et område med mange rækkehuse.

Virum har få og små erhvervsområder, fortrinsvis for kontorvirksomhed.

Bymidten ved Virum Station har en del detailhandel, og der arbejdes også med at revitalisere det tidligere Virum Posthus, som blev nedlagt 2012. I Virum er der desuden flere spredte lokale butikker.

Virums ældre borgere betjenes af områdecenter Solgården.

Virum ligger ud til Furesøen, Furesøparken, Geelsskov og Mølleådalen, hvilket bidrager med store landskabelige værdier i området.

Der er i øvrigt mange parker og grønne områder i Virum.


 


Virum har 14.000 indbyggere.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk