Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Kystnærhedszone
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Kystnærhedszone


Kommunen er omfattet af kystnærhedszone. I relevante rammer omfattet af kystnærhedszonen er sat rammer for udnyttelsen af området i forhold til. at det ligger kystnært. Der er ikke uudnyttede arealreservationer i kystnærhedszonen. Kommunen har ikke planer for de tilgrænsende vandområder.


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk