Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Sammenhæng med andre planer Den regionale udviklingsplan 2012
Sammenhæng med andre planer
Landsplanredegørelser
Fingerplan 2013
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan 2012
Den regionale klimastrategi
Strategier
Vandplaner
Nabokommuner
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Den regionale udviklingsplan 2012


Den regionale udviklingsplan 2012 handler om Region Hovedstadens planlagte udvikling inden for erhverv, uddannelse, trafik og klima.

Vision

Visionen er, at Region Hovedstaden i 2020 har øget konkurrence- og tiltrækningskraften så markant, at hovedstadsregionen er Nordeuropas forbillede inden for bæredygtig vækst, viden og livskvalitet.

For at nå visionen har Region Hovedstaden særligt udvalgt fire temaer:

  • Erhverv
  • Uddannelse
  • Klima
  • Trafik

Erhverv

På erhvervsområdet samarbejder Region Hovedstaden bl.a. med Vækstforum Hovedstaden, med virksomhederne og med kommunerne. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi indgår i den regionale udviklingsplan, og således tænkes de forskellige ideer sammen også i forhold til kommunens erhvervs- og vækstfremmetiltag. Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med at foreslå kommunens planer tilgodeset i den regionale planlægning. Det ses fx ved, at planlægningen af letbanen, herunder den planlagte byfortætning omkring letbanens kommende stationer, er indarbejdet i handlingsplanen for den regionale udviklingsplan.

Uddannelse

Region Hovedstaden samarbejder med kommunerne, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune, og andre regionale uddannelsesaktører om at skabe et mere rummeligt uddannelsessystem med boglige og praktiske uddannelser af høj kvalitet. Med Danmarks Tekniske Universitet lokaliseret i kommunen spiller Lyngby-Taarbæk Kommune en særlig rolle i forhold til at skabe gode rammer for de mange studerende i kommunen.

Klima

Den regionale udviklingsplan har særskilt fokus på, at vi står over for massive klimaforandringer. Derfor bliver der øget behov for, at borgere, virksomheder og myndigheder sikrer sig mod stadig mere ekstrem regn mm. Samtidig skal der arbejdes hårdt på at nedbringe udslippet af CO2.

Der er et godt samspil mellem regionens målsætninger og Lyngby-Taarbæk Kommunes kommende klimahandlingsplan. Handlingsplanen vil således udpege "fyrtårnsprojekter", der vil bidrage med indfrielse af regionens mål om at reducere udledningen af CO2.

Trafik

Vækst og udvikling er afhængig af en velfungerende infrastruktur. Derfor er der behov for massive investeringer i både veje og kollektiv trafik. Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder bl.a. med at etablere cykelsuperstier og med at understøtte letbanens "rejse" fra ide til virkeliggørelse.

Den regionale udviklingsplan - et fælles projekt

Den regionale udviklingsplan kræver på alle niveauer et tæt samspil mellem virksomhederne, uddannelses- og forskningsinstitutionerne og kommunerne. Planen skal således ses som et fælles projekt mellem region, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner m.fl.

Udviklingsplanen skal betragtes på linje med de øvrige regionale planer, herunder den regionale klimahandlingsplan.

Mange tværfaglige koblinger

Temaerne er indbyrdes tæt forbundne. Fx må deltagerne ofte tænke på tværs af faglighederne inden for erhverv og klima, når det handler om grøn vækst. Lyngby-Taarbæk Kommune tænker som led i kommunens boligstrategi uddannelse, planlægning og erhverv sammen. Der bliver satset på at få parterne til at spotte de fælles interesser.

Læs den regionale udviklingsstrategi her.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk