Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Sammenhæng med andre planer Landsplandirektiv for detailhandel
Sammenhæng med andre planer
Landsplanredegørelser
Fingerplan 2013
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan 2012
Den regionale klimastrategi
Strategier
Vandplaner
Nabokommuner
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Landsplandirektiv for detailhandel


Landsplandirektivet fastlægger hovedstadsområdets overordnede detailhandelsstruktur og udpeger 59 bymidter. I Lyngby-Taarbæk drejer det sig om Kgs. Lyngby, Virum og Sorgenfri. De gældende afgrænsninger af detailhandelscentrene kan opretholdes i kommuneplanen, hvorimod en ændret afgrænsning skal det ske efter reglerne i bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre, nr. 1093 af 11. september 2007. Kommunalbestyrelsen fastsætter det samlede etageareal til detailhandel i hver enkelt bymidte.

Bydelscentrene er ikke udpeget i Landsplandirektivet. Dette skal gøres i kommuneplanerne, hvor der i Lyngby-Taarbæk kan udpeges bydelscentre med en størrelse på op til 5.000 m² butiksareal. Bydelscentre, der allerede er større, kan fastholdes men ikke udvides yderligere. Landsplandirektivets ramme på maksimalt 5.000 m² gælder også, uanset tidligere gældende regler i henhold til Regionplan 2005. Hvis kommunerne vil ændre afgrænsningen af et bydelscenter over 5.000 m², skal det ske efter reglerne i bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre, nr. 1093 af 11. september 2007. 

I Lyngby-Taarbæk er centret på Lyngbygårdsvej udpeget som et bydelscenter.  På længere sigt ønskes det, at centeret kan udvikle sig til en størrelse på 7.000 m², hvilket er begrundet i den kommende udvikling omkring letbanen.

Se desuden afsnit om byudvikling > detailhandel.


Hovedstadsområdets overordnede detailhandelsstruktur. I Lyngby-Taarbæk Kommune er Kgs. Lyngby udpeget som bymidte med store udvalgsvarebutikker og Virum og Sorgenfri er udpeget som bymidter.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk