Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Sammenhæng med andre planer Nabokommuner
Sammenhæng med andre planer
Landsplanredegørelser
Fingerplan 2013
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan 2012
Den regionale klimastrategi
Strategier
Vandplaner
Nabokommuner
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Nabokommuner


Lyngby-Taarbæk har løbende dialog med nabokommunerne om relevante emner. Kommuneplan 2013 forventes ikke at ville skabe uoverensstemmelse om planlægningen.

Lyngby-Taarbæk deltager desuden i det kommunale samarbejde om etablering af en letbane langs Ring 3 og i det kommunale samarbejde om at udvikle en byvision for Ringbyen, byen langs Ring 3. Se Byudvikling > Ringbyen langs Ring 3.

  Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Rudersdal Kommune Furesø Kommune Image Map

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager også i 4 kommunesamarbejdet med Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte kommuner og i flere tværkommunale samarbejder bl.a. på miljø- og planområdet.

  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk