Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Sammenhæng med andre planer Strategier
Sammenhæng med andre planer
Landsplanredegørelser
Fingerplan 2013
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan 2012
Den regionale klimastrategi
Strategier
Vandplaner
Nabokommuner
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Strategier


GRØNT LYS+

Seneste strategi - GRØNT LYS+, vedtaget 12. november 2015.


GRØNT LYS+ fastlægger emner for revision af Kommuneplan 2013. Der er beskrevet flere nye udviklingsområder, der efterfølgende vil blive indarbejdet i forbindelse med revision af Kommuneplan 2013. Det drejer sig blandt andet om gartnerfunktionen i Bondebyen, driftspladsen på Firskovvej, nyerhvervet areal på Kongevejen, erhvervsområder i Lundtofte og på Skovbrynet.

 

GRØNT LYS

GRØNT LYS er Lyngby-Taarbæk Kommunes kommuneplan-, klima- og Agenda 21-strategi 2011. Kommunalbestyrelsen har vedtaget GRØNT LYS 20.12.2012. Strategien danner baggrund for revision af Kommuneplan 2009 samt udarbejdelse af klimahandlingsplan. Kommuneplan 2013 forventes vedtaget ved udgangen af 2013. Derefter følger øvrige handlinger beskrevet i GRØNT LYS. Se mere om GRØNT LYS via link til højre.

 

Strategi for detailhandel i Lyngby-Taarbæk Kommune

Detailhandelsstrategien fastlægger detailhandelsstrukturen i kommunen samt opstiller strategier for udviklingen i de enkelte centre herunder fastlæggelse af de maksimale arealer til detailhandel i de enkelte centre og de maksimale butiksstørrelser. Strategien er vedtaget 5. september 2013.

 

Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020

Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 er den strategiske overligger for kommunens klima- og kommuneplanstrategi. Se mere om Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 via link til højre.

 


         

 

 

  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk