Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer Sammenhæng med andre planer Vandplaner
Sammenhæng med andre planer
Landsplanredegørelser
Fingerplan 2013
Landsplandirektiv for detailhandel
Den regionale udviklingsplan 2012
Den regionale klimastrategi
Strategier
Vandplaner
Nabokommuner
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Vandplaner


Vandplan

Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst "god tilstand" eller "godt potentiale" i år 2015.

Vandplanen indeholder retningslinjer, der har bindende virkning over for myndighedernes fysiske planlægning og administration på vand- og spildevandsområdet, herunder ved behandling af konkrete sager.

Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde i december 2012, at de vedtagne statslige vandplaner var ugyldige på grund af en for kort supplerende høringsperiode. Naturstyrelsen har sendt vandplanerne i en fornyet frem til den 23. december 2013.

Kommuneplanen skal tage udgangspunkt i bestemmelserne i Regionplan 2005 frem til vandplanens vedtagelse.

Vandhandleplaner

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet en vandhandleplan, som er knyttet til de statslige vandplaner, og den er derfor også ugyldig. Når de statslige vandplaner er vedtaget, kan Lyngby-Taarbæk Kommunes vandhandleplan samtidig vedtages.

Vandplanerne har som udgangspunkt en planperiode på 6 år, men den første vandplanperiode afsluttes med udgangen af 2015.


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk