Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Brugervejledning
Nyheder
Miljøvurdering
Retsvirkninger
Download strategier
Sideindex
 

Brugervejledning

Hvad finder jeg under de forskellige faner? 

Rammer og retningslinier

Sådan bruges de interaktive kort

Hvad gælder for min ejendom?

Sammensæt din egen PDF 

Søg i kommuneplanen

Personlig vejledning 

   
Hvad finder jeg under de forskellige faner?    

Kommuneplanen er opdelt i fire overordnede temaer, svarende til de fire faner i den vandrette menubjælke. Klikkes der på en fane vises en oversigt over indholdet i det pågældende tema i venstre side af skærmen.   

 I "Byudvikling" findes beskrivelse af udviklingsområder i Kgs. Lyngby, Sorgenfri, Virum og arealerne ved Trongården. Det tværkommunale samarbejde omkring en letbane langs Ring 3 beskrives, og der findes desuden information om kommunens detailhandel og stationsnærhedsprincipperne.

 I afsnittet "Bygningskultur" findes kommunens arkitekturpolitik. Beskrivelsen af kulturhistorie og kulturmiljøer står under Retningslinjer for kulturhistorie.

 Her findes rammerne for lokalplanlægningen og retningslinjerne for en række forhold vedrørende natur og landskab, tekniske anlæg, kollektive trafikanlæg og stiforbindelser samt detailhandel.
I dette afsnit kan også læses generelle rammer. Det er her muligt at søge informationer via adresser og kort. For yderligere information om søgninger se her.   

 "Andre Planer" indeholder en redegørelse for den hidtidige planlægning, forholdet til andre planer, erhvervsudviklingen, befolknings- og boligforholdene samt klima og energi. Desuden indeholder den beskrivelser af kommunens 7 bydele og landskab og den offentlige service. 

   

Rammer og retningslinjer    

Kommuneplanens rammer og retningslinjer danner grundlaget for kommunens udarbejdelse af lokalplaner. 

I kommuneplanen er der mere end 360 rammer, der samlet dækker hele kommunen. Et enkelt rammeområde omfatter typisk en ensartet bebyggelse eller et område med en bestemt anvendelse, f.eks. et område med detailhandel eller kontorerhverv. 

Kommuneplanens retningslinjer vedrører en række overordnede forhold omkring natur og landskab, tekniske anlæg, kollektive trafikanlæg og stiforbindelser samt detailhandel. Retningslinjerne gælder for særligt definerede områder, og overlapper kommunens rammeområder. Et rammeområde kan derfor være omfattet af én eller flere retningslinjer. 

   
Sådan bruges de interaktive kort    

Mange steder i kommuneplanen findes dynamiske kort, som dette, der viser erhvervsområder: 

I de interaktive kort er det muligt at zoome og panorere i kortet samt at få yderligere information om de viste temaer. Nedenfor findes en oversigt over de forskellige funktioner og knapper.

   

Zoom   
Zoom ind eller ud ved at trække i markøren eller klikke på skalaen. 
Tip til at zoome ind på et bestemt område: Hold SHIFT-tasten nede, mens du markerer området (tegner en firkant) med venstre musetast.   

Informationsboks 
Klikker du på kortet, vises information om det element, der er markeret.   

 

Hvad gælder for min ejendom?    

Ønsker du at vide, hvilke rammer og retningslinjer der gælder for din ejendom, kan du benytte søgefunktionerne under menupunktet "Hvad gælder". Her kan du søge via adresse eller kort.   

 

Søg via adresse: 
Hvis du søger via adresse, får du en komplet liste over de gældende forhold. 

   

 

Søg via kort: 
Du kan her sammensætte dit eget personlige kort. Du kan vælge rammer, retningslinjer, lokalplaner og offentlig service samt øvrige kortbaserede temaer. Du kan søge oplysninger om en ejendom ved at klikke det pågældende sted på kortet. Bemærk, at søgningen kun giver dig oplysninger om de temaer, som er vist på kortet. 

   

  

Sammensæt din egen PDF    

Med PDF-funktionen kan du sammensætte en PDF-fil, som du enten kan gemme på din harddisk eller udskrive på en printer. Du vælger selv, hvilke afsnit der skal med i PDF-filen, som du får tilsendt pr. mail. Du kan også vælge at downloade de foruddefinerede PDF-filer med afsnittene om byudvikling, bygningskultur, rammer, retningslinjer eller øvrig planlægning.

   

 

Søg i kommuneplanen    

Du har flere forskellige muligheder for at søge i kommuneplanen.     

   

Personlig vejledning   LINK

Borgerservice

Personlig vejledning til brug af den digitale kommuneplan kan fås ved henvendelse til Borgerservice, Rådhuset, 3. sal eller på tlf. 45 97 30 00. For åbningstider se link.

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk