Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Bygningskultur Udpegede bevaringsværdige bygninger
Arkitekturpolitik
Hvad er arkitektur?
Hvad er kvalitet?
Hvad kan kommunen gøre?
Handlinger
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Udpegede bevaringsværdige bygninger
Kulturhistorie
 

Udpegede bevaringsværdige bygninger


Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en bygning er bevaringsværdig, når den har fået en bevaringsværdi på 1-3 i Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger.

En bygning er også bevaringsværdig, hvis den er udpeget i en lokalplan eller byplanvedtægt. Kommunalbestyrelsen kan desuden udpege bygninger, der er opført efter 1979 som bevaringsværdige. Det forudsætter, at bygningen efter en registrering får en bevaringsværdi på 1 - 3.

Ved ansøgninger om tilbygning eller nedrivning af en bevaringsværdig bygning vil kommunen få kendskab til sagen. Kommunalbestyrelsen kan i disse tilfælde benytte retten til midlertidigt at forhindre byggeriet og udarbejde en lokalplan. Inden en bevaringsværdig bygning kan tillades nedrevet, skal kommunalbestyrelsen foretage en offentlig høring i henhold til lovgivningen.

Følgende retningslinjer skal benyttes som grundlag for udpegning af bevaringsværdier i lokalplaner:

  • Alle ejendomme med høj bevaringsværdi (1 - 3) udpeges som bevaringsværdige
  • Der udpeges sammenhængende bebyggelser (eksempelvis dobbelt- eller rækkehuse) med bevaringsværdi 4 i det omfang, de vurderes særligt bevaringsværdige
  • Bygninger med bevaringsværdi 4 og med særlig kulturhistorisk værdi udpeges som bevaringsværdige

Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet, at områder med særlig kulturhistorisk værdi f.eks. landsbyer kan udpeges i lokalplaner. Dette betyder ikke, at al bebyggelse i en landsby er bevaringsværdigt.

 

 

 

 


 


Rækkehusene på Nonnebakken er tildelt bevaringsværdi 3. Bebyggelsen er opført af Lyngby Almennyttige Boligselskab i perioden 1943-1946.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk