Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Byudvikling Detailhandel Butiksstørrelser
Kgs. Lyngby
Sorgenfri
Virum
Detailhandel
Arealer til detailhandel
Butiksstørrelser
Udvalgsvarebutikker > 2.000 m2
Særlig pladskrævende detailhandel
Letbane
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
Dyrehavegårds Jorder
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Vidensby 2020
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
 

Butiksstørrelser


Maksimale butiksstørrelser    
  Dagligvarer Udvalgsvarer
Det regionale center Kgs. Lyngby 3.500 m² 2.000 m²
De store lokalcentre Virum, Sorgenfri og Lyngbygårdsvej 2.500 m² 500 m²
De 10 lokalcentre 1.000 m²

500 m²

Butikker uden for centrene 500 m² 100 m²

 

Planloven fastlægger, hvor store butikkerne må være i de enkelte centertyper. Lovens maksimale butiksstørrelser til handel med dagligvarer fastholdes, da Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte dagligvarehandlen. Derimod skærpes lovens muligheder, så størrelsen på udvalgsvarebutikker reduceres for alle andre centre end Kgs. Lyngby.

Maksimale butiksstørrelser Dagligvarer    Udvalgsvarer
Kgs. Lyngby - bymidte 3.500 2.000
Kgs. Lyngby - butikker > 2000 m²   5.000
Virum og Sorgenfri - bymidte 3.500 500
Lyngbygårdsvej - bydelscenter 3.500 500
Lokalcentrene 1.000 500
Butikker uden for centrene - enkeltliggende  600 100

 

 

Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre udbudet af dagligvarer i boligområderne og fastsætter butiksstørrelserne ud fra denne strategi. Butiksstørrelserne skal dog overholde Landsplandirektivet for detailhandlen i hovedstadsområdet og Planlovens bestemmelser.

I Kgs. Lyngby får alle butikker mulighed for at udnytte lovens rammer fuldt ud, idet det er et regionalt et stort opland.

I Virum, Sorgenfri og på Lyngbygårdsvej fastsættes butiksstørrelsen til 2.hm² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker, hvilket er henholdsvis 1.000 m² og 1.500 m² under lovens rammer. Butiksstørrelserne begrænses, da der ønskes en variation i udbudet af butikker inden for de store lokalcentre, som har begrænset størrelse og dermed begrænset mulighed for udbygning.

I de lokale fastsættes butiksstørrelsen til 1.000 m² for dagligvarebutikker, hvilket svarer til lovens rammer. Kommunalbestyrelsen ønsker hermed at give udviklingsmuligheder til dagligvarebutikkerne i de lokale centre.

Der er reduceret i udviklingsmulighederne for udvalgsvarebutikker i de lokale centre og for butikkerne uden for centrene, idet unødig transport mellem centrene søges minimeret. Planloven giver mulighed for 1.000 m² til såvel daglig- som udvalgsvarebutikker i lokalcentre og for butikkerne uden for centrene.


 


Sorgenfri Torv.
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk