Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Byudvikling Detailhandel
Kgs. Lyngby
Sorgenfri
Virum
Detailhandel
Arealer til detailhandel
Butiksstørrelser
Udvalgsvarebutikker > 2.000 m2
Særlig pladskrævende detailhandel
Letbane
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
Dyrehavegårds Jorder
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Vidensby 2020
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
 

Detailhandel


I Lyngby-Taarbæk er der et sundt og rigt handelsliv. Gennem årtiers bevidst planlægning er Kgs. Lyngby udviklet til et af de vigtigste udbudspunkter i Hovedstaden. Og på landsplan blandt de 10 vigtigste. Trods dette byder lokalområderne på centre og butikker, hvor man kan gøre sine indkøb af dagligvarer.

Den overordnede strategi er klar og enkel: I Lyngby-Taarbæk handles dagligvarene i lokale centre og butikker. Kgs. Lyngby skal fastholdes og udvikles som det dominerende udvalgsvarecenter nord for København. I Kgs. Lyngby er udbuddet af dagligvarer afpasset byens beboere og de kunder, der kommer for at købe udvalgsvarer.

Centerstruktur

Kgs. Lyngby er hovedcentret i Lyngby-Taarbæk og er primært et udvalgsvarecenter med et mangfoldigt og kvalitetspræget udbud. I Planlovens forstand er Kgs. Lyngby en bymidte med mulighed for at opføre udvalgsvarebutikker på mere end 2000m2.

De 3 vigtigste centre i den lokale forsyning er Virum, Sorgenfri og Lyngbygårdsvej. Disse spiller en væsentlig rolle i forsyningen med dagligvarer, men rummer også udvalgsvarebutikker af mere lokal karakter.

Centerstrukturen rummer også en række lokalcentre, hvor handlen med dagligvarer er den vigtigste. Endelig er det muligt at placere pladskrævende varegrupper i området ved Firskovvej, Virumgårdsvej og Langs Helsingørmotorvejen Syd.


 

Virum Torv.

 

Lov om planlægning og Landsplandirektiv for detailhandel for hovedstadsområdet anvender benævnelserne "bymidter" og "bydelscentre". Lyngby-Taarbæk Kommune fastholder den lokale terminologi; det regionale center Kgs. Lyngby, de store lokalcentre og lokalcentre.

Det vil sige, at det regionale center Kgs. Lyngby og de 2 store lokalcentre i Virum og Sorgenfri er bymidter og det store lokalcenter Lyngbygårdsvej er et bydelscenter.

 
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk