Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Byudvikling Dyrehavegårds Jorder
Kgs. Lyngby
Sorgenfri
Virum
Detailhandel
Letbane
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
Dyrehavegårds Jorder
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Vidensby 2020
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
 

Dyrehavegårds Jorder


Dyrehavegårds Jorder er under udvikling.

Der er udarbejdet kommuneplanrammer, der beskriver mulighederne for udviklingen af arealerne. En stor del af Dyrehavegårds Jorder er udlagt til rekreative formål, mens den sydligste del mod Klampenborgvej og et område langs Helsingørmotorvejen er udlagt til videnserhverv, offentlig service og boliger. De to rammer med byudviklingsmuligheder er samtidig udpeget til stationsnære kerneområder, idet letbanens stationer giver mulighed herfor jf. Fingerplan 2013. Området har igennem mange år været en del af grundlaget for etablering af letbanen i Ring 3.

Området er placeret i nær tilknytning til Helsingørmotorvejen, som er en del af det overordnede vejnet. Ved lokalplanlægning af området skal det tænkes sammen med fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen.

Ved planlægning af områderne skal der tages særlig hensyn til områdets karakteristiske landskab, med integration af landskabskvaliteter og -principper


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk