Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Byudvikling Kgs. Lyngby Firskovvejområdet
Kgs. Lyngby
Den blå og grønne by
Den smukke og levende by
Den besøgte og kulturelle by
Kanalvejsområdet
Firskovvejområdet
Trafik
Gågade
Parkering
Sorgenfri
Virum
Detailhandel
Letbane
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
Dyrehavegårds Jorder
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Vidensby 2020
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
 

Firskovvejområdet


Dette afsnit revideres i 2014 i forbindelse med bearbejdning af kommuneplanstrategiens Byvision 2030.

Firskovvej er et større omdannelsesområde, som det overvejes at forny og intensivere. Ændringen kan ses i sammenhæng med at gøre Kgs. Lyngby til en synlig universitetsby.

Hensigten er at skabe et attraktivt, fleksibelt og robust erhvervsområde med en bymæssig karakter og moderne identitet. Bygninger og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet. Det er én af Fingerplanens målsætninger, at der skal ske en fortætning af de stationsnære områder, hvilket er baggrunden for en fortætning af Firskovvejområdet.

Anvendelsen af Firskovvejområdet blev senest drøftet i Byvision 2030 i GRØNT LYS. Her blev der foreslået en blanding af boliger, virksomheder, handel med særligt pladskrævende varegrupper og boksbutikker med udvalgsvarer.

Kommunalbestyrelsen er positiv overfor at gennemføre et kommuneplantillæg vedrørende en sådan udvikling. Det kræver imidlertid flere undersøgelser, for så vidt angår handel og trafik inden endelig beslutning tages. Kommunalbestyrelsen vil i 2014 igangsætte sådanne undersøgelser om mulighederne for en ny udvikling af Firskovvej. Indtil denne vurdering er gennemført, kan Firskovvejområdet benyttes til handel med særligt pladskrævende varegrupper og til andre anvendelser, der harmonerer hermed.

Kommunalbestyrelsen overvejer desuden at åbne for en vejgennemføring af Firskovvej til Jægersborgvej. I overvejelserne indgår muligheden for helt eller delvist at inddrage det grønne areal mellem Firskovvejområdet og Helsingørmotorvejen ned til Jægersborgvej til byudvikling. Kommunalbestyrelsen har som led i den fremtidige planlægning indledt et samarbejde med grundejerforeningen.


 


Firskovvej.

 
LINKS

Erhverv >

Stationsnærhed >


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk