Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Byudvikling Kgs. Lyngby Gågade
Kgs. Lyngby
Den blå og grønne by
Den smukke og levende by
Den besøgte og kulturelle by
Kanalvejsområdet
Firskovvejområdet
Trafik
Gågade
Parkering
Sorgenfri
Virum
Detailhandel
Letbane
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
Dyrehavegårds Jorder
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Vidensby 2020
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
 

Gågade


Dette afsnit revideres i 2014 i forbindelse med bearbejdning af kommuneplanstrategiens Byvision 2030.

Der kører i dag flere biler på Lyngby Hovedgade, end forudsat da vejen blev ombygget til sivegade i 1996. Derfor har dele af gaden i flere omgange forsøgsvis været lukket for kørende trafik. Formålet med at omdanne Lyngby Hovedgade til gågade mellem Nørgaardsvej og Toftebæksvej vil være at fjerne bilerne fra byrummet og derved give mulighed for nye aktiviteter. Ændringen vil betyde, at gaden kan benyttes til både rekreativt ophold og aktiviteter som markedsdage, loppemarked og lignende. Ulemperne kan være, at der vil komme mere trafik på parkeringssøgeringen, og at Hovedgaden på nogle tidspunkter vil føles ”død”, fordi tætheden forsvinder. En gågadeløsning forudsætter, at de nuværende parkeringspladser på strækningen genetableres andre steder.

En aflastning af den centrale hovedgade for biltrafik kan muligvis ske gennem forbedrede forhold for cyklister samt reduktion i antallet af korttidsparkeringspladser.

Beslutning om eventuel gågade afventer letbanens start og spørgsmålet om en mulig lukning af Klampenborgvej for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej.


En gågade kan maksimalt strække sig fra Nørgaardsvej til Toftebæksvej. Etableringen af en gågade kan eventuelt ske i etaper.


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk