Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Byudvikling Kgs. Lyngby Kanalvejsområdet
Kgs. Lyngby
Den blå og grønne by
Den smukke og levende by
Den besøgte og kulturelle by
Kanalvejsområdet
Firskovvejområdet
Trafik
Gågade
Parkering
Sorgenfri
Virum
Detailhandel
Letbane
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
Dyrehavegårds Jorder
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Vidensby 2020
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
 

Kanalvejsområdet


Kanalvejsområdet, som er beliggende mellem Lyngby Storcenters nordfacade og Nærumbanen er i forandring. Byudvilking på dette sted kan medvirke til at sammenbinde den bymæssige karakter i Kgs. Lyngby med Fæstningskanalens landskabelige historiske træk. Der planlægges et attraktivt område med nybyggeri, grønne områder og byrum.

  

Billedet herover og nederst på siden viser Henning Larsen Architects skitseforslag til den fremtidige byudviklingen på området. Centralt i forslaget er den samlende park mod Fæstningskanalen, der åbnes som en vandfyldt kanal. Kanalvej trafiksaneres for at sikre sænkning af bilernes hastighed og fredeliggøre passage på tværs af vejen.

Nord for Kanalvej planlægges nybyggeri for kontorerhverv, detailhandel og boliger i et byggeri med torve, passager og grønne træk på tværs. Anvendelse i bebyggelsernes stueetager skal være publikumsorienteret og integreres med udearealerne. De tværgående passager inddrager naboerne, og forbindelsen til DTU forstærkes.

Fæstningskanalen

Kanalparken er en del af Københavns Befæstning - her anlagde man i 1890'erne en fæstningskanal for at føre vand til de nordlige oversvømmelsesområder, som skulle forsvare hovedstaden. Fæstningskanalen blev opfyldt i 1920'erne, og nu planlægges en delvis fritlæggelse af den oprindelige vandfyldte kanal.

Lokal afledning af regnvand

Lyngby-Taarbæk Forsyning er i gang med at undersøge, hvorledes de klimatiske forandringer med hyppigere og mere ekstreme regnfald kan håndteres i kommunen som helhed. I dette større projekt indgår der overvejelser om at udnytte områderne ved Kanalvej og Fæstningskanalen til at opstuve og bortlede.

Forslag til fremtidig byudvikling i området.


 

Kanalvejsområdet.
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk