Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Byudvikling Kgs. Lyngby Parkering
Kgs. Lyngby
Den blå og grønne by
Den smukke og levende by
Den besøgte og kulturelle by
Kanalvejsområdet
Firskovvejområdet
Trafik
Gågade
Parkering
Sorgenfri
Virum
Detailhandel
Letbane
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
Dyrehavegårds Jorder
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Vidensby 2020
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
 

Parkering


Dette afsnit revideres i 2014 i forbindelse bearbejdning af kommuneplanstrategiens Byvision 2030.

Der er ca. 6.500 parkeringspladser i Kgs. Lyngby, heraf ca. 2.000 private. Omkring 60 % af de offentligt tilgængelige pladser er beliggende på privatejede arealer. Her kan nævnes pladserne under Lyngby Storcenter og Kulturhuset og pladserne ved Magasin og Johannes Fog. I de senere år er der indført betalt parkering i Kgs. Lyngby som vist i linket i højre side.

Parkeringsfond

Parkeringsnormerne, som ses under "generelle rammer", kan være vanskelige at opfylde for de enkelte grundejere. Derfor er der oprettet en parkeringsfond, der gør det muligt for grundejerne, helt eller delvist at få deres parkeringsbehov dækket uden for egen grund.

Parkeringsstrategi

  • Af hensyn til miljøet søges p-pladserne samlet i færre og større anlæg under terræn eller i parkeringshuse.
  • Nye anlæg placeres fortrinsvis ved indfaldsvejene Lyngby Hovedgade nord og syd samt Buddingevej.
  • Nye p-pladser – ud over anlæg i forbindelse med nybyggeri eller ændret anvendelse af eksisterende byggeri - modsvares af nedlæggelse af mindre p-pladser eller p-pladser på centrale torve, f.eks. Lyngby Torv eller på Lyngby Hovedgade. Regulering af antal p-pladser vil blive vurderet hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne.
  • Det skal vurderes, om placeringen og antallet af handicappladserne kan optimeres.
  • Der etableres et elektronisk p-henvisningssystem i samarbejde med handelen.
  • Afgrænsningen af området, hvor parkeringsfonden gælder, revideres, og der tages kontakt til de statslige myndigheder om en revision af parkeringsfondscirkulæret.

 


Lyngby Hovedgade.


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk