Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Byudvikling Kgs. Lyngby Trafik
Kgs. Lyngby
Den blå og grønne by
Den smukke og levende by
Den besøgte og kulturelle by
Kanalvejsområdet
Firskovvejområdet
Trafik
Gågade
Parkering
Sorgenfri
Virum
Detailhandel
Letbane
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
Dyrehavegårds Jorder
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Vidensby 2020
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
 

Trafik


Dette afsnit revideres i 2014 i forbindelse med bearbejdning af kommuneplanstrategiens Byvision 2030.

Kgs. Lyngby er et regionalt trafikknudepunkt for såvel individuel som kollektiv trafik. To vejstrækninger af regional karakter (Lyngby Omfartsvej og Klampenborgvej - Nordre Torvevej - Buddingevej) passerer Kgs. Lyngby, der også er et krydsningspunkt for tog- og busforbindelser.

Trafikken i Kgs. Lyngby skal afvikles med passende fremkommelighed og i forhold til, at området er et regionalt detailhandelscenter. Trafikken skal primært ledes til og fra området østfra via Klampenborgvej.

Trafiksaneringsplanen for Kgs. Lyngby, vedtaget i januar 1996, er fortsat gældende. Planen sigter mod en fredeliggørelse af Lyngby Torv og de centrale dele af Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej. Omkring det indre kryds i Kgs. Lyngby er etableret en parkeringssøgering, der skal afvikle den gennemkørende trafik og trafikken til de større parkeringspladser.

Det indre kryds kan fredeliggøres yderligere ved at etablere gågade eller andre trafikdæmpende foranstaltninger på Lyngby Hovedgade mellem Nørgaardsvej og Toftebæksvej og/eller ved at lukke Nordre Torvevej og en del af Klampenborgvej for anden trafik end busser, taxier, cykler og fodgængere.

Sammen med Transportministeriet og Region Hovedstaden planlægger kommunerne langs Ring 3 at etablere en letbane mellem Lundtofte og Ishøj. Banen vil passere Kgs. Lyngby ad følgende rute: Klampenborgvej - Søndre Torvevej - Jernbanepladsen - Buddingevej. I den forbindelse skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag om lukning af Nordre Torvevej og Klampenborgvej mellem hovedgaden og Kanalvej for biltrafik.

Ved ombygningerne af Lyngby Hovedgade og Jernbanevej i 1996-1998, etableringen af kulturhuset i 1999-2001 og omlægningen af Jernbanepladsen i 2004 er kvaliteterne i gaderummene fastholdt og udbygget. Allébeplantningen i Lyngby Hovedgade er bevaret, og nyplantning sikrer, at allépræget også fremover bevares intakt. Ved valg af belægning og gadeinventar er der lagt vægt på kvalitet og holdbarhed, og der er taget udstrakt hensyn til færdsels- og orienteringsmuligheder for gangbesværede, herunder kørestolsbrugere og synshandicappede.


 


Klampenborgvej.
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk