Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Byudvikling Lyngby Idrætsby
Kgs. Lyngby
Sorgenfri
Virum
Detailhandel
Letbane
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
Dyrehavegårds Jorder
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Vidensby 2020
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
 

Lyngby Idrætsby


Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med at udvikle området omkring Lyngby Stadion til Lyngby Idrætsby. Visionen for området er, at Lyngby Idrætsby bliver et sammenhængende og attraktivt idrætsområde, der er præget af aktivitet bredt hen over døgnet, for mange forskellige grupper af organiserede og selvorganiserede brugere.

 

Idrætsbyen skal rumme både faciliteter til breddeidrætten og et tidssvarende opvisningsstadion til fodbold, ligesom en ny idrætsdaginstitution og Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og 10. klassecenter tænkes placeret i Idrætsbyen. Endelig rummer Idrætsbyen muligheder for kontorerhverv og boliger.

 

Området er afgrænset af én stor kommuneplanramme 1.6.42 som omfatter både boldbanerne i nord og det bebyggede areal, med haller og tribuner samt Badeparken, i syd. Kommuneplanrammen tillader kun lokalplanpligtig bebyggelse i den sydlige del.

 

De fire dobbelthuse, til beboelse, der ligger ud til Lundtoftevej er i lokalplan 147 udpeget som bevaringsværdige. Husene er tidligere arbejderboliger som knyttede sig til det historiske industrielle miljø omkring Mølleåen. Kulturstyrelsen har udpeget Mølleåens industrier som ét af de 25 kulturminder, der i fremtiden skal stå som ”fyrtårne” for industrisamfundets historie.

 

Området er lokalplanlagt med tre lokalplaner:

 

Lokalplan 243 som gælder for opførelsen af den ny vesttribune.

 

Lokalplan 245 som giver mulighed for opførelse af idrætsfaciliteter (herunder en ny multihal) samt boliger og institutioner.

 

Lokalplan 247 som giver mulighed for opførelse af idrætsfaciliteter, boliger, institutioner og 2 x 1.500 m² kontorerhverv.

 

 


 3D-animation af Idrætsbyens mulige fremtidige bebyggelser

(Klik nedenfor)

 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk