Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Byudvikling Sorgenfri
Kgs. Lyngby
Sorgenfri
Virum
Detailhandel
Letbane
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
Dyrehavegårds Jorder
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Vidensby 2020
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
 

SorgenfriDer er i Kommuneplan 2013 ikke foretaget ændringer i rammerne for Sorgenfri Torv eller i de øvrige stationsnære rammeområder ved Sorgenfri Station i forhold til Kommuneplan 2009. De udviklingsidéer for Sorgenfri stationsområde, der er beskrevet her, indgik som en del af forhøringsprocessen. Forslag til en helhedsplan for de stationsnære områder kan ses i sin fulde udstrækning ved at downloade forslaget i kolonnen til højre.

Eventuelle ændringer af rammer vil først kunne ske efter en yderligere planlægningsproces med en offentlig høring om kommunalbestyrelsens forslag til ændring af rammerne.

De her efterfølgende udviklingsidéer om Sorgenfri Torv og detailhandelsområdet som sådan har dannet baggrund for det senest afholdte borgermøde:

Sorgenfri stationsområde er et af de vigtige dagligvarecentre i kommunen. Med sin placering ved s-togstationen og motorvejen er den også ideel til en fremtidig udvikling med flere boliger og kontorer. Den fremtidige planlægning vil tage udgangspunkt i en helhedsplan for området. Hovedidéen med helhedsplanen er at omdanne Hummeltoftevej til en attraktiv grøn bygade. Stationen, Sorgenfri Torv, og den tidligere politistation bindes sammen med nye belægninger, og der dannes en ny diagonal forbindelse over Hummeltoftevej, som gør det lettere for bløde trafikanter at færdes på tværs i området. Detailhandlen vil i fremtiden blive koncentreret omkring den nye bygade, især på sydtorvet og i den kommende bebyggelse på politigrunden.


Sorgenfri stationsområde set mod nord. 

Ny bebyggelse på den tidligere politistations grund

På den fraflyttede politistations grund kan opføres ny bebyggelse til boliger, erhverv og detailhandel. Bebyggelsen her skal opføres som en samlet bebyggelse omkring et fælles grønt byrum. Mod Hummeltoftevej bør bebyggelsen ikke være i mere end 4 - 5 etager, mens der mod jernbanen og motorvejen kan bygges højere. Mod Virumgård skal bebyggelsen være lavest med maksimalt 3 etager, opført som rækkehuse med små haver mod det grønne byrum. De eksisterende stiforbindelser fra Virumgård føres op gennem den nye bebyggelse.

Byggeri på Sorgenfri Torv

På den sydlige del af Sorgenfri Torv kan området suppleres med en dagligvarebutik mod jernbanen, samt flere udvalgsvarebutikker. Bygningen kan opføres i op til 3 etager.

På den nordlige del af Sorgenfri Torv kan der også bygges nyt. Det kræver dog, at det eksisterende center rives ned. Området overgår primært til boligformål, hvorfor bebyggelsen opføres med et fælles gårdanlæg. Bebyggelsen mod banen bør opføres med en vis højde for at matche højhusene, som er nabo til området.

Bebyggelse på pendlerparkeringspladsen øst for jernbanen

På en del af den eksisterende pendlerparkeringsplads er der mulighed for at opføre en ny bebyggelse langs Hummeltoftevej. Her kan bebyggelsen opføres i max. 5 etager. Bebyggelsen skal have en arkitektonisk sammenhæng med bebyggelsen på den tidligere politistations grund.


Sådan kunne nyt byggeri til boliger, kontorer og butikker se ud på politistationens grund. Illustration af Polyform Arkitekter.

 

Sorgenfri Torv nord
Sorgenfri Torv nord.


 

DOWNLOAD

 forslag_til_helhedsplan_-_
omraadet_ved_sorgenfri_station.pdf
(10.1 MB)

 

 


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk