Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Byudvikling Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Kgs. Lyngby
Sorgenfri
Virum
Detailhandel
Letbane
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
Dyrehavegårds Jorder
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Vidensby 2020
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
 
 

Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Tracéet langs den vestlige side af Helsingørmotorvejen er under udvikling. Der er udarbejdet kommuneplanrammer, der beskriver mulighederne for udviklingen af arealerne. En stor del af områderne er udlagt til videnserhverv (herunder kontor), offentlig service, hotel og konference og boliger. Den sydligst beliggende ramme 1.7.92 har desuden mulighed for, at der kan etableres særlig pladskrævende detailhandel.

 


 


Mulig bebyggelse med varierende højder i Tracéet
set fra motorvejen.


Mulig bebyggelse med varierende højder i Tracéet
set fra Lundtoftegårdsvej.


LINK

Kommuneplantillæg 14 / 2013 for tracéet langs Helsingørmotorvejen


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk