Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg 17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet
24/2013 - Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40
20 - Fæstningskanalen
28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan
27 - Kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej
23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.
21/2013 - Sorgenfri stationsområde øst
19 - Lyngby-Fuglevad
13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen
17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station
18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads
Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63
14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Plannavn
Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station

bydel
Virum bydel

Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen
21. januar 2016

Dato for vedtagelse
20. juni 2016

Dato for ikrafttræden
30. juni 2016

Høringen starter
8. februar 2016

Høringen slutter
3. april 2016


Baggrund

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at give mulighed for, at der kan etableres en ny bebyggelse på den tidligere posthusgrund ved Virum Station i Virum.


Indhold

Den eksisterende ramme 4.1.03 – Virum Station bliver aflyst og erstattes med en ny ramme med samme nummer og navn. Tillægget fastholder områdets anvendelse til centerformål, men hæver områdets bebyggelsesprocent til 140 og det maksimale etageantal til 4. Desuden bortfalder bestemmelsen om, at stueetagen reserveres til posthus. I stedet reserveres stueetagen til detailhandel og anden publikumsorienteret service.

 

MINDRETALSUDTALELSE

Ved behandling af kommuneplantillægget den 21. januar 2016 stemte Venstre og Dansk Folkeparti i mod med følgende begrundelse:

Venstre og Dansk Folkeparti støtter en udvikling af Virum og hvade gerne set, at vi havde brugt de sidste 2 år på en helhedsplan for hele Virum inden lokalplanen for Posthusgrunden sendes i høring. Venstre bakker op om projektet ud mod Frederiksdalsvej, men kan ikke støtte den foreslåede parkeringsløsning. Vi ønsker et lag parkering under jorden og et lag parkering i gadeplan med en harmonisk facade. Da boligblokkene ovefor alle er i 3 etager, så vi gerne, at der blev indarbejdetflere boliger over parkeringen for at skabe et projekt, der æstetisk passer ind i omgivelserne.

 


Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk