Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg 18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet
24/2013 - Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40
20 - Fæstningskanalen
28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan
27 - Kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej
23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.
21/2013 - Sorgenfri stationsområde øst
19 - Lyngby-Fuglevad
13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen
17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station
18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads
Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63
14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Plannavn
Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads

bydel
Landskab

Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen
21. januar 2016

Dato for vedtagelse
12. maj 2016

Dato for ikrafttræden
23. maj 2016

Høringen starter
28. januar 2016

Høringen slutter
29. marts 2016


Baggrund

Byplanudvalget behandlede den 19. august 2015 en ansøgning fra Frederiksdal Gods om tilladelse til etablering af en dyregravplads for kæledyr i en del af Nybro Skov. Byplanudvalget var positivt indstillet overfor etablering af en dyregravplads og besluttede, at der skal udarbejdes tillæg til kommuneplan, der muliggør en anvendelse af en mindre del af Nybro Skov til dyregravplads for kæledyr.

 


Indhold

Tillægget omfatter kommuneplanramme 8.1.41 Storskov, Spurveskjuls Skoven, Nybro Skov. Området er udlagt til rekreativt grønt område. I dette kommuneplantillæg er det under anvendelsesbestemmelserne tilføjet, at en mindre del af Nybro Skov (et areal på maksimalt 1 ha) kan anvendes til dyregravplads for kæledyr.

Anvendelsen til dyregravplads vurderes ikke at være i strid med kommuneplanens retningslinjer for området. Hele rammeområdet er udlagt som et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Det vurderes ikke, at etablering af dyregravpladsen vil være mere grundvandstruende end den nuværende anvendelse i området, idet kæledyrene vil blive begravet i 90 -100 cm's dybde, og i en afstand langt større end 50 meter fra den nærmeste vandindvindingsboring.


Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk