Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Kommuneplantillæg 20 - Fæstningskanalen
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
20 - Fæstningskanalen
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

20 - Fæstningskanalen

Plannavn
Fæstningskanalen

bydel
Kgs. Lyngby

Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen
22. juni 2017

Høringen starter
26. juni 2017

Høringen slutter
1. oktober 2017

PDF

Baggrund

Der planlægges for en åbning af Fæstningskanalen, med tilhørende rekreative byrum.
Seks berørte kommuneplanrammer tilføjes anvendelserne: tekniske anlæg, rekreative formål, park.


Indhold

Drikkevand:
Ifølge Bekendtgørelse BEK nr. 1697 af 21/12/2016, må der ikke i inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger vedtages kommuneplanrammer for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

De omfattede kommuneplanrammer i KP20/2013 ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser.

Til bekendtgørelsen hører en vejledning som indeholder et Bilag 1.
Planlægges der for virksomheder eller anlæg opført i dette Bilag 1 vil der være en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Et teknisk anlæg, LAR-anlæg, som der her planlægges for optræder ikke på listen i Bilag 1. Kommunen vurderer på den baggrund, at nærværende kommuneplantillæg ikke medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.


Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk