Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Rammer for enkelt områder Forslag 1.1.31
Generelle rammer
Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Rammer for enkelt områder
Forslag
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 4
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 5
1.1.04
1.1.21
1.1.31
1.1.60
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 5
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 6
5.1.01
5.1.43
5.1.62
5.4.91
5.4.92
5.4.93
1.4.68
1.4.69
5.4.80
Vedtaget
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

1.1.31 - Lyngby Kirke

Bestemmelser

Plannavn
Lyngby Kirke

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
55%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Anvendelse
Offentligt formål, boliger, anden publikumsorienteret service; håndværkspræget detailhandel, offentlig service, lokaler til foreningsliv og cafédrift. Desuden: for matr. 31cp, 22om, 22sc samt vejlitra "d", Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby: Tekniske anlæg, rekreative formål, park.

Bebyggelsens omfang
For Lyngby Kirke må bygningshøjden overstige 8,5 m. Områdets helhedspræg og bygningernes karakter skal bevares. Forbindelsen fra Ermelundskilen til Lyngby sø skal sikres.

Status

ForslagPrintervenlig udgave
Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk