Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Rammer for enkelt områder Forslag 13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 4
Generelle rammer
Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Rammer for enkelt områder
Forslag
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 4
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 5
1.1.04
1.1.21
1.1.31
1.1.60
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 5
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 6
5.1.01
5.1.43
5.1.62
5.4.91
5.4.92
5.4.93
1.4.68
1.4.69
5.4.80
Vedtaget
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

1.3.82 - Bondebyen

Bestemmelser

Plannavn
Bondebyen

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Lyngby bydel

Bebyggelsesprocent
55%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Anvendelse
Boliger og offentlig formål. Anden publikumsorienteret service; håndværkspræget detailhandel, offentlig service, lokaler til foreningsliv samt cafédrift. Yderligere erhverv må kun indrettes i eksisterende bebyggelse på Nørregade 9 og 14.
Der må etableres tekniske anlæg.

Områdets anvendelse
Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Bebyggelsens omfang
Områdets særlige bebyggelses- og beplantningskarakter skal bevares.

Status

ForslagPrintervenlig udgave
Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk