Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Rammer for enkelt områder Forslag 26/2013 Kommuneplantillæg for Skovbrynet - Kommuneplantillæg 1
Generelle rammer
Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Rammer for enkelt områder
Forslag
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 4
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 5
26/2013 Kommuneplantillæg for Skovbrynet - Kommuneplantillæg 1
3.3.90
Vedtaget
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

3.3.91 - Skovbrynet 2-24

Bestemmelser

Plannavn
Skovbrynet 2-24

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Sorgenfri bydel

Bebyggelsesprocent
110%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
7 etager

Max. bygningshøjde
25 m

Anvendelse
Boligformål, etageboliger primært ungdomsboliger med tilhørende fællesfaciliteter som f.eks. fælleslokaler, vaskeri, fælles øve/undervisningslokaler, café, kantine og lignende.

Områdets anvendelse
Stationsnært kerneområde

Bebyggelsens omfang
Bygningen må udformes fra 0 – maks. 6 boligetager med stigning og fald. Taget på bebyggelsen kan udnyttes til ophold. Dette muliggøre indretning af fælles friarealer samt etablering af en sti /løbebane på taget.

Opholdsarealer
Der skal anvises beliggenhed og størst muligt omfang af fælles opholdsarealer.

Miljø
Området skal hegnes med levende hegn i skel mod naboområder og veje.

Særlige bestemmelser

Status

ForslagPrintervenlig udgave
Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk