Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Rammer for enkelt områder Forslag 5.1.01
Generelle rammer
Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Rammer for enkelt områder
Forslag
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 4
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 5
1.1.04
1.1.21
1.1.31
1.1.60
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 5
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 6
5.1.01
5.1.43
5.1.62
5.4.91
5.4.92
5.4.93
1.4.68
1.4.69
5.4.80
Vedtaget
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

5.1.01 - Lundtofte Torv

Bestemmelser

Plannavn
Lundtofte Torv

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Mindre butiksområder

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Lundtofte bydel

Bebyggelsesprocent
110%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
16 m

Anvendelse
Lokalcenter

Områdets anvendelse
Stationsnært kerneområde.

Bruttoetagearealet i området må ikke overstige 2.000 m². Butiksstørrelsen må ikke overstige 1000 m².

Bebyggelsens omfang
Ved nybyggeri skal stueetagen fastlægges til detailhandel og anden publikumsorienteret service og de resterende etager skal anvendes til boliger, dog således at der på 1. sal udover boliger også gives mulighed for frisør, restaurant og lign. samt liberale erhverv.

Miljø
Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.

Trafik
Der skal sikres en øst-vest gående offentlig tilgængelig hovedstiforbindelse i området til bløde trafikanter, der forbinder Lundtofte Torv med Lundtofte Skole. Der skal sikres en nord-syd gående hovedstiforbindelse til bløde trafikanter gennem området.

Særlige bestemmelser

Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.

 

 


Status

ForslagPrintervenlig udgave
Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk