Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Rammer for enkelt områder Forslag 5.1.43
Generelle rammer
Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Rammer for enkelt områder
Forslag
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 4
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 5
1.1.04
1.1.21
1.1.31
1.1.60
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 5
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 6
5.1.01
5.1.43
5.1.62
5.4.91
5.4.92
5.4.93
1.4.68
1.4.69
5.4.80
Vedtaget
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

5.1.43 - Lundtofte Landsby

Bestemmelser

Plannavn
Lundtofte Landsby

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Lundtofte bydel

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Anvendelse
Fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åben-lav og tæt/lav.

Bebyggelsens omfang
Områdets helhedspræg og landsbykarakter skal bevares.
Den åbne karakter mellem Lundtoftevej, Lundtoftegårdsvej og Nymøllevej skal sikres.

Tæt-lav boligbebyggelse, bebyggelsesprocent 40, max. 2 etager, max. højde 8,5 meter.

Åben/lav boligbebyggelse, bebyggelsesprocent 25, max. 1 1/2 etage, max. højde 8 meter.

Miljø
Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.

Særlige bestemmelser

Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.


Status

ForslagPrintervenlig udgave
Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk