Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Rammer for enkelt områder Forslag 5.1.62
Generelle rammer
Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Rammer for enkelt områder
Forslag
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 4
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 5
1.1.04
1.1.21
1.1.31
1.1.60
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 5
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 6
5.1.01
5.1.43
5.1.62
5.4.91
5.4.92
5.4.93
1.4.68
1.4.69
5.4.80
Vedtaget
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

5.1.62 - Lundtofteparken

Bestemmelser

Plannavn
Lundtofteparken

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Lundtofte bydel

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
16 m

Anvendelse
Etagebolig samt tæt/lav.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocent for etageboliger 60 og for tæt/lav 40, for den enkelte ejendom.

Etageboliger max. 4 etager, max. højde 16 meter. Tæt/lav boligbebyggelse max. 2 etager, max. højde 8,5 meter.

Miljø
Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.

Trafik
Der skal sikres en øst-vest gående offentlig tilgængelig hovedstiforbindelse i området til bløde trafikanter, der forbinder Lundtofte Torv med Lundtofte Skole. Der skal sikres en nord-syd gående hovedstiforbindelse til bløde trafikanter gennem området.

Særlige bestemmelser

Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.


Status

ForslagPrintervenlig udgave
Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk