Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Rammer for enkelt områder Forslag 5.4.80
Generelle rammer
Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Rammer for enkelt områder
Forslag
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 4
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 5
1.1.04
1.1.21
1.1.31
1.1.60
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 5
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 6
5.1.01
5.1.43
5.1.62
5.4.91
5.4.92
5.4.93
1.4.68
1.4.69
5.4.80
Vedtaget
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

5.4.80 - Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej

Bestemmelser

Plannavn
Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Lundtofte bydel

Anvendelse
Boliger tæt-lav.

Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter.

Områdets anvendelse
Øvrigt stationsnært område.

Bebyggelsens omfang
Bolig:
Boligbebyggelse skal være placeret i den vestlige og sydlige del af rammeområdet. Det vil sige umiddelbart øst for det eksisterende boligområde, med mulighed for at områdets nordøstlige kan fungere som grønt område med offentlig tilgængelig sti. Dermed kan det grønne område skabe afstand mellem boliger og det eksisterende erhvervsområde (ramme 5.4.92 og 5.4.93).

Bebyggelsesprocent for tæt/lav 40, max. 2 etager, max. højde 8,5 meter.

Erhverv:
Erhvervsbebyggelse skal være placeret i rammeområdets nordøstlige del. Det vil sige umiddelbart syd og vest for det eksisterende erhvervsområde (ramme 5.4.92 og 5.4.93), med mulighed for at områdets vestlige og sydlige del kan fungere som grønt område med offentlig tilgængelig sti. Dermed kan det grønne område skabe afstand mod det eksisterende boligområde (ramme 5.2.60).

Bebyggelsesprocent for erhverv 50, max. 3 etager, max. højde 12 meter.

Miljø
Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.

Trafik
Der skal gennem området sikres offentlig tilgængelig stiforbindelse som knytter an til en sekundær stiforbindelse mellem Lundtofte Skole og videre til det grønne område nord for Nymøllevej.

Særlige bestemmelser

Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner.


Status

ForslagPrintervenlig udgave
Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk