Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Rammer for enkelt områder Forslag 20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 6
Generelle rammer
Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Rammer for enkelt områder
Forslag
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 4
13 Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen - Kommuneplantillæg 5
1.1.04
1.1.21
1.1.31
1.1.60
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 5
20 Fæstningskanalen - Kommuneplantillæg ramme 6
5.1.01
5.1.43
5.1.62
5.4.91
5.4.92
5.4.93
1.4.68
1.4.69
5.4.80
Vedtaget
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

8.4.45 - Stenrødgård

Bestemmelser

Plannavn
Stenrødgård

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1 etage

Anvendelse
Bevarings- og friluftsområde, rideanlæg. Desuden: for den nordligste del af matr. 13a, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby: Tekniske anlæg, rekreative formål, park.

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger.

Særlige bestemmelser

Status

ForslagPrintervenlig udgave
Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk