Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinjer Detailhandel
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Biologiske interesser
Detailhandel
Drikkevandsinteresser
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Klimatilpasning
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Natura 2000
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stationsnære områder
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
VVM - tillæg/anlæg
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Detailhandel


Retningslinjer for detailhandel

 

 

Maksimale detailhandelsarealer i de enkelte centre

Centertype

 

Areal m2

Kgs. Lyngby - bymidte med butikker > 2000 m2
Eksisterende areal: 125.000 m2 + udvidelse: 50.000 m2

175.000

Virum - bymidte
Eksisterende areal: 6.500 m2 + udvidelse: 3.500 m2

10.000

Sorgenfri - bymidte
Eksisterende areal: 4.500 m2 + udvidelse: 4.500 m2

9.000

Lyngbygårdsvej - bydelscenter
Eksisterende areal: 3.500 m2 + udvidelse: 1.500 m2

5.000

Lokalcentrene hver*

2.000

* For følgende lokalcentre gælder:

2.2.01 Engelsborgvej: Eksisterende areal: 1.600 m2 + udvidelse: 400 m2
(Jf. også lokalplan)
5.1.01 Lundtofteparken: Eksisterende areal: 1.100 m2 + udvidelse: 700 m2
5.2.01 Brede Torv: Eksisterende areal: 1.300 m2 + udvidelse: 700 m2
5.2.03 Ørholm: Eksisterende areal: 1.000 m2 + udvidelse: 1.000 m2
6.1.01 Eremitageparken: Eksisterende areal: 800 m2 + udvidelse: 1.200 m2

 

Særlig pladskrævende detailhandel

1.7.92 Langs Helsingørmotorvejen Syd: Samlet bruttoetagemeter butik i område: 10.000 m2. Max. størrelse pr. enkelt butik i området: 10.000 m2

3.4.90 Virumgårdsvej: Samlet bruttoetagemeter butik i område: 10.000 m2. Max. størrelse pr. enkelt butik i området: 3.000 m2

1.5.91 Firskovvej er i detailhandelsstrategien udlagt som område til særlige pladskrævende detailhandel. Der er endnu ikke fastlagt et bruttoetagermeter butiksareal for området, ligesom der ikke er fastlagt en max størrelse pr. butik. Se også afsnit om Firskovvej under byudvikling omkring Kgs. Lyngby her og omkring detailhandel her.

 

 

Maksimale butiksstørrelser

Centertype

 

Daglig m²

 

Udvalg m²

Kgs. Lyngby - bymidte

3.500

2.000

Kgs. Lyngby - bymidte med butikker > 2000

 

5.000

Virum og Sorgenfri - bymidte

3.500

500

Lyngbygårdsvej - bydelscenter

3.500

500

Lokalcentrene

1.000

500

Butikker uden for centrene - enkeltliggende*

600

100


*
Udvidelser op til det maksimale antal m² skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde.

 

Der må ikke nedlægges detailhandelsbutikker i centerområderne eller etableres nye butikker uden for centerområderne.

 

For yderligere redegørelse se afsnit om byudvikling > detailhandel.


 


Lyngby Storcenter.
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk