Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinjer Kollektive trafikanlæg
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Biologiske interesser
Detailhandel
Drikkevandsinteresser
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Klimatilpasning
Kollektive trafikanlæg
Redegørelse for kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Natura 2000
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stationsnære områder
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
VVM - tillæg/anlæg
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Kollektive trafikanlæg


Retningslinjer for kollektive trafikanlæg

Lokalbanen

Lokalbanen kan opgraderes i overensstemmelse med ”Lokalbaneplan 2006-2015”.  ”Visioner for Lokalbanen 2012-2025”.

Cykelparkering ved stationer

Ved forbedring af stationer skal cykelparkering i tilstrækkeligt omfang sikres. Cykelparkeringen skal placeres bedst muligt i forhold til skiftemuligheder.


 

 

DOWNLOAD

 visioner_for_lokalbanen_2012_-_2025.pdf (17.5 MB)

 
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk