Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinjer Natura 2000 Redegørelse for natura 2000
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Biologiske interesser
Detailhandel
Drikkevandsinteresser
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Klimatilpasning
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Natura 2000
Redegørelse for natura 2000
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stationsnære områder
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
VVM - tillæg/anlæg
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Redegørelse for Natura 2000


Natura 2000-planer

Natura 2000-planerne er en samlet statslig plan for, hvordan vi sikrer fremgangen i naturen i de internationalt vigtige Natura 2000-områder. Hver naturplan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen, for at den kan udvikle sig positivt.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der i 2011 vedtaget Natura 2000-planer for 2 områder:

 

Natura 2000 handleplaner

Kommunerne og Naturstyrelsen har udarbejdet handleplaner for, hvordan målene i Natura 2000-planerne gennemføres. Handleplanerne for 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov blev endeligt vedtaget i 2012. Planerne skal senest være gennemført med udgangen af 2015, dog 2021 for skovbevoksede områder. 


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk