Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinjer Stationsnære områder
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Biologiske interesser
Detailhandel
Drikkevandsinteresser
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Klimatilpasning
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Natura 2000
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stationsnære områder
Retningslinjekort
Redegørelse for stationsnære områder
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
VVM - tillæg/anlæg
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Stationsnære områder


Retningslinjer for stationsnære områder

Stationsnære områder er særligt udpegede områder beliggende op til 1.200 m fra en S-togs- eller letbanestation.

De stationsnære områder opdeles i 3 kategorier:

- Stationsnært kerneområde
- Øvrigt stationsnært områder
- Stationsnært kerneområde/øvrigt stationsnært område

Ved etablering af erhvervsbyggeri/byfunktioner på over 1.500 m2 i de øvrige stationsnære områder stiller kommunalbestyrelsen krav om højst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal. Der må ikke etableres flere parkeringspladser end det fastsatte. Kommunalbestyrelsen ønsker hermed at motivere til øget brug af cykel. kollektiv trafik og mindre individuel bilkørsel.

Bebyggelse til erhvervsbyggeri/byfunktioner på under 1.500 m2 kan placeres i kommuneplanens øvrige rammeområder udlagt til byformål afhængig af anvendelsen.

Se retningslinjekort


 


 

LINK:

Fingerplan 2013>


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk