Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Nyheder
Nyheder
Miljøvurdering
Retsvirkninger
Download strategier
Sideindex
 

NyhederHer har du mulighed for at se, hvilke planer, der senest er sendt i høring eller vedtaget endeligt.

 

Kommuneplantillæg 23/2013 for Klampenborgvej 211 m.fl. er endeligt vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt på sit møde den 22. december 2016 Kommuneplantillæg 23/2013 for Klampenborgvej 211 mfl.

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at udvide eksisterende bebyggelse med 1.000 m² etageareal og ændre anvendelsen til mere detailhandel; udvalgsvarer, restaurant/caféfunktion samt liberalt erhverv. 

Kommuneplantillægget træder i kraft den 23. december 2016 ved den offentlige bekendtgørelse.

Du kan se Kommuneplantillæg 23/2013 her.

 

23. september 2016

Kommuneplantillæg 13/2013 for Bondebyen er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 15. september 2016 at sende Kommuneplantillæg 13/2013 for Bondebyen i offentlig høring.

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at der kan ske bredere anvendelse af ejendommene i den centrale del af Bondebyen for at understøtte ønsket om mere liv og variation i området. Kommuneplantillægget giver desuden mulighed for etablering af et nedsivningsanlæg med karakter af et gadekær. 

Kommuneplantillægget er i offentlig høring i perioden fra den 23. september 2016 til den 18. november 2016.

Du kan se Kommuneplantillæg 13/2013 her.

 

  

17. december 2015

GRØNT LYS+ Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015 er endelig vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 12. november 2015 GRØNT LYS+.

Strategien GRØNT LYS+ fastlægger emner for revision af Kommuneplan 2013. Der er beskrevet flere nye udviklingsområder, der efterfølgende vil blive indarbejdet i forbindelse med revision af Kommuneplan 2013. Det drejer sig blandt andet om gartnerfunktionen i Bondebyen, driftspladsen på Firskovvej, nyerhvervet areal på Kongevejen, erhvervsområder i Lundtofte og på Skovbrynet.

GRØNT LYS+ træder i kraft den 17. december 2015 ved den offentlige bekendtgørelse.

Du kan se GRØNT LYS+ her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk