Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Sitemap

Sitemap

 Byudvikling


       Kgs. Lyngby


             Den blå og grønne by


             Den smukke og levende by


             Den besøgte og kulturelle by


             Kanalvejsområdet


             Firskovvejområdet


             Trafik


             Gågade


             Parkering


       Sorgenfri


       Virum


       Detailhandel


             Arealer til detailhandel


             Butiksstørrelser


             Udvalgsvarebutikker > 2.000 m2


             Særlig pladskrævende detailhandel


       Letbane


       Ringbyen langs Ring 3


             Ringbyens styrker


             Ringbyens nye muligheder


       Lyngby Idrætsby


       Tracéet langs Helsingørmotorvejen


       Dyrehavegårds Jorder


       Vidensby 2020


       GRØNT LYS


       GRØNT LYS+


 Bygningskultur


       Arkitekturpolitik


       Hvad er arkitektur?


       Hvad er kvalitet?


       Hvad kan kommunen gøre?


       Handlinger


       Fredede og bevaringsværdige bygninger


       Udpegede bevaringsværdige bygninger


       Kulturhistorie


 Hvad gælder


       Generelle rammer


       Rammer


             Kgs. Lyngby


             Lyngby bydel


             Ulrikkenborg bydel


             Sorgenfri bydel


             Virum bydel


             Lundtofte bydel


             Hjortekær bydel


             Taarbæk bydel


             Landskab


             Rammer for enkelt områder


                   Forslag


                   Vedtaget


       Retningslinjer


             Biologiske interesser


                   Redegørelse for biologiske interesser


             Detailhandel


             Drikkevandsinteresser


                   Redegørelse for drikkevandsinteresser


             Friluftsanlæg


                   Redegørelse for friluftsanlæg


             Friluftsområder


                   Redegørelse for friluftsområder


             Geologiske værdier


             Klimatilpasning


                   Redegørelse for Klimatilpasningsplanen


             Kollektive trafikanlæg


                   Redegørelse for kollektive trafikanlæg


             Kulturhistorie


             Landskabelige værdier


             Lavbundsarealer


                   Redegørelse for lavbundsarealer


             Natura 2000


                   Redegørelse for natura 2000


             Naturbeskyttelse


                   Redegørelse for naturbeskyttelse


             Skovrejsning


                   Redegørelse for skovrejsning


             Stationsnære områder


                   Retningslinjekort


                   Redegørelse for stationsnære områder


             Stier


                   Redegørelse for stier


             Støj i landzone


             Tekniske anlæg


                   Redegørelse for tekniske anlæg


             Vejnet


                   Redegørelse for vejnet


             VVM - tillæg/anlæg


                   Redegørelse for VVM - tillæg/anlæg


       Kommuneplantillæg


             Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63


             24/2013 - Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40


             28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan


             13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen


             26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet


             20 - Fæstningskanalen


             18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads


             19 - Lyngby-Fuglevad


             14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen


             21/2013 - Sorgenfri stationsområde øst


             27 - Kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej


             17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station


             23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.


       Lokalplaner


       Definitioner


       Søg via adresse


       Søg via kort


    

 Andre planer


       Sammenhæng med andre planer


             Landsplanredegørelser


             Fingerplan 2013


             Landsplandirektiv for detailhandel


             Den regionale udviklingsplan 2012


             Den regionale klimastrategi


             Strategier


             Vandplaner


             Nabokommuner


       Hidtidig planlægning


       Erhverv


       Befolkning og boliger


       Klima og energi


             Lavenergibyggeri og opsamling af regnvand


       Affald, vand og spildevand


             Affald


             Vand


             Spildevand


       Kystnærhedszone


       Bydele


             Lyngby


             Ulrikkenborg


             Sorgenfri


             Virum


             Lundtofte


             Hjortekær


             Taarbæk


             Landskab


                   Fredninger mv.


       Offentlig service


Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk